– Kích thước ngoài: 350x460x320 mm
– Kích thước trong: 220x340x220 mm
– Trọng lượng: 35 Kg

Kích thước ngoài: 490 x 360 x 360 mm
Kích thước trong: 340 x 298 x 220 mm
Trọng lượng: 40kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: 640 x 400 x 300

Kích thước trong: 450 x 320 x 230

 

Trọng lượng:60kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 415 x 340 x 609 mm
Kích thước trong: 296 x 200x 374 mm

Kích thước ngoài: 720x480x350 mm
Kích thước trong: 510x320x230 mm
Trọng lượng: 120 Kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: 640 x 400 x 300

Kích thước trong: 450 x 320 x 230

– Kích thước ngoài: 350x460x320 mm
– Kích thước trong: 220x340x220 mm
– Trọng lượng: 35 Kg

Trọng lượng:70kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 483 x 340 x 709 mm
Kích thước trong: 370 x 205 x 474 mm

Kích thước ngoài: 720 x 480 x 350 mm
Kích thước trong: 510 x 320 x 230 mm
Trọng lượng: 120 Kg

Trọng lượng:70kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 483 x 340 x 709 mm
Kích thước trong: 370 x 205 x 474 mm

Trọng lượng: 105kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 535x 370 x 809 mm
Kích thước trong: 416 x 230 x 554 mm

Trọng lượng:105kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 535 x 370 x 809 mm
Kích thước trong: 416 x 230 x 554 mm

Trọng lượng:135kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 560 x 400 x 879 mm
Kích thước trong: 441 x 260 x 624 mm