Khối lượng: 11kg
Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 350 x 250 x 250 mm
Kích thước trong: 345x 190 x 245 mm

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 420 x 380 x 200 mm
Kích thước trong: 415x 310 x 195 mm
– Khối lượng: 11kg

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 370 x 260 x 260 mm
Kích thước trong: 367x 200 x 240 mm

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 420 x 320 x 320 mm
Kích thước trong: 416x 265 x 316 mm

Kích thước: 360x350x200
Trọng lượng: 12kg

Trọng lượng: 10kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: 260 x 370 x 260

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao
Kích thước ngoài: 470 x 350 x 350 mm
Kích thước trong: 466x 295 x 146 mm

Kích thước: 430x370x200
Trọng lượng 15kg

Kích thước: 250x350x250
Trọng lượng: 10 kg

Trọng lượng: 10kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: 200 x 420 x 380

 

Trọng lượng: 12kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: 270 x 420 x 380

Trọng lượng: 10kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: 250 x 350 x 250