Kích thước ngoài:(CxRxS) 310mmx420mmx355mm
Kích thước trong:(CxRxS) 204mmx314mmx236mm
Trọng lượng:37kg

Kích thước ngoài:(CxRxS) 310mmx420mmx355mm
Kích thước trong:(CxRxS) 204mmx314mmx236mm
Trọng lượng:37kg
Miễn phí vận chuyển Hà Nội và TP.HCM

Kích thước ngoài:(CxRxS) 360mmx490mmx425mm
Kích thước trong:(CxRxS) 236mmx381mmx306mm
Trọng lượng:57kg

Kích thước ngoài:(CxRxS) 500mmx350mmx425mm
Kích thước trong:(CxRxS) 381mmx236mmx306mm
Trọng lượng:57kg

Kích thước ngoài:(CxRxS) 360mmx490mmx425mm
Kích thước trong:(CxRxS) 236mmx381mmx306mm
Trọng lượng:57kg

 

Kích thước ngoài:(CxRxS) 500mmx350mmx425mm
Kích thước trong:(CxRxS) 381mmx236mmx306mm 
Trọng lượng:57kg

Kích thước ngoài:(CxRxS) 610mmx450mmx460mm
Kích thước trong:(CxRxS) 422mmx322mmx310mm
Trọng lượng:85kg

Kích thước ngoài:(CxRxS) 610mmx450mmx460mm
Kích thước trong:(CxRxS) 422mmx322mmx310mm
Trọng lượng:85kg

Kích thước ngoài:(CxRxS) 670mmx500mmx470mm
Kích thước trong:(CxRxS) 470mmx360mmx310mm
Trọng lượng:105kg

Kích thước ngoài:(CxRxS) 670mmx500mmx470mm
Kích thước trong:(CxRxS) 470mmx360mmx310mm
Trọng lượng:105kg

Kích thước ngoài:(CxRxS) 750mmx530mmx510mm
Kích thước trong:(CxRxS)540mmx390mmx345mm
Trọng lượng:140kg

Kích thước ngoài:(CxRxS) 750mmx530mmx510mm
Kích thước trong:(CxRxS)540mmx390mmx345mm
Trọng lượng:140kg

Kích thước ngoài:(CxRxS) 880mmx590mmx510mm
Kích thước trong:(CxRxS) 666mmx446mmx345mm
Trọng lượng:180kg

Kích thước ngoài:(CxRxS) 880mmx590mmx510mm
Kích thước trong:(CxRxS) 666mmx446mmx345mm
Trọng lượng:180kg