Trọng lượng: 40 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  310 x 415 x 340

Kích thước trong:  200 x 310 x  210

Trọng lượng: 40kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  310 x 415 x 340

Kích thước trong:  200 x 310 x  210

Trọng lượng: 60 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  350 x 485 x 405

Kích thước trong:  240 x 370 x 260

Trọng lượng: 60kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  350 x 485 x 405

Kích thước trong:  240 x 370 x 260

Trọng lượng: 80 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  600 x 396 x 440

Kích thước trong:  420 x 290 x 306

Trọng lượng: 80 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  600 x 396 x 440

Kích thước trong:  420 x 290 x 306

Kích thước ngoài: 635 x 435 x 455
Kích thước trong: 455 x 335 x 315
Khối lượng: 100 kg

Trọng lượng: 100 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  635 x 455 x 435

Kích thước trong:  435 x 335 x 315

Kích thước ngoài: 665 x 465 x 470
Kích thước trong: 468 x 350 x 320
Khối lượng: 120 kg

Kích thước ngoài:665 x 465 x 470
Kích thước trong: 468 x 350 x 320
Khối lượng: 120 kg

Trọng lượng: 135 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  700 x 500 x 485

Kích thước trong:  538 x 365 x 340 

Kích thước ngoài: 700 x 500 x 485
Kích thước trong: 538 x 365 x 340
Khối lượng: 135 kg

Trọng lượng: 150 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  755 x 465 x 470 

Kích thước trong:  558 x 350 x 320

Trọng lượng: 150 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  755 x 465 x 470

Kích thước trong:  558 x 350 x 320

 

Trọng lượng: 170 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  820 x 585 x 550

Kích thước trong:  610 x 430 x 382

Trọng lượng: 170 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  820 x 585 x 550 

Kích thước trong:  610 x 430 x 382

Trọng lượng: 200 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  1005 x 600 x 565

Kích thước trong:  763 x 433 x 391

 

Trọng lượng: 200  kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  1005 x 600 x 565

Kích thước trong:  763 x 433 x 391

Kích thước ngoài: 585 x 550 x 1275(W x D x H)
Kích thước trong: 410 x 382 x 1044(W x D x H)
Khối lượng: 270 kg

Kích thước ngoài: 700 x 575 x 1200(W x D x H)
Kích thước trong: 545 x 405 x 1040( W x D x H)
Khối lượng: 450 kg