Kích thước ngoài: H610 x W420 x D320
Kích thước trong: 250 x 310 x 170 – Ngăn kéo: 110 x 310 x 170
Trọng lượng: 70 ± 10kg

Kích thước ngoài: H740 x W370 x D470
Kích thước trong: 280 x 220 x 350 – Ngăn kéo: 100 x 220 x 350
Trọng lượng:85 ± 10kg

Kích thước ngoài: H420 x W475 x D380 mm
Kích thước trong:190 x 320 x 260 – Ngăn kéo: 40 x 320 x 260
Trọng lượng: 80 ± 10kg

Kích thước ngoài:H810 x W530 x D380
Kích thước trong: 450 x 390 x 220 – Ngăn kéo: 130 x 390 x 220
Trọng lượng:95 ± 10kg

Kích thước ngoài: H740 x W370 x D470
Kích thước trong: 280 x 220 x 350 – Ngăn kéo: 100 x 220 x 350
Trọng lượng:85 ± 10kg

Kích thước ngoài: H810 x W530 x D380
Kích thước trong: 450 x 390 x 220 – Ngăn kéo: 130 x 390 x 220
Trọng lượng: 95 ± 10kg

Kích thước ngoài: H910 x W590 x D390
Kích thước trong: 520 x 440 x 240 – Ngăn kéo: 150 x 440 x 240
Trọng lượng:125± 10kg

Kích thước ngoài: H1010 x W620 x D430
Kích thước trong: 600 x 470 x 280 – Ngăn kéo: 160 x 470 x 280
Trọng lượng:170± 10kg

Kích thước ngoài:1040 x 590 x 500 mm
Kích thước trong: 570 x 400 x 340 – Ngăn kéo: 150 x 400 x 350
Trọng lượng: 200 kg

Kích thước ngoài:Cao x Rộng x Sâu: 1.040 x 590 x 500 mm
Kích thước trong: 570 x 400 x 340 – Ngăn kéo: 150 x 400 x 350
Khối lượng:200 kg