Trọng lượng: 150 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  755 x 465 x 470

Kích thước trong:  558 x 350 x 320

Trọng lượng: 170 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  820 x 585 x 550 

Kích thước trong:  610 x 430 x 382

 

Trọng lượng: 200  kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  1005 x 600 x 565

Kích thước trong:  763 x 433 x 391

Kích thước ngoài: H750 x W500 x D540mm
Kích thước trong: H535 x W360 x D320mm
Khối lượng:140 kg

Kích thước ngoài: 585 x 550 x 1275(W x D x H)
Kích thước trong: 410 x 382 x 1044(W x D x H)
Khối lượng: 270 kg

-Kích thước ngoài: C 1000 x R 600 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 785 x R 470 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 210kg

–Kích thước ngoài: C 1000 x R 600 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 785 x R 470 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 210kg

– Kích thước ngoài: C 1000 x R 580 x S 503 (mm)
– Kích thước trong: C 790 x R 445 x S 327 (mm)
– Khối lượng 210 kg

-Kích thước ngoài: C 1000 x R 600 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 785 x R 470 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 210kg

 

Kích thước ngoài: C 1000 x R 600 x S 500 (mm).

– Kích thước trong: C 785 x R 470 x S 355 (mm)

– Khối lượng: 210kg

 

– Kích thước ngoài: C 1200 x R 615 x S 560 (mm).

– Kích thước trong: C 985 x R 485 x S 390 (mm)

– Khối lượng: 270kg

– Kích thước ngoài: C 1200 x R 615 x S 560 (mm).

– Kích thước trong: C 985 x R 485 x S 390 (mm)

– Khối lượng: 270kg

 

– Kích thước ngoài: C 1200 x R 615 x S 560 (mm).

– Kích thước trong: C 985 x R 485 x S 390 (mm)

– Khối lượng: 270kg

– Kích thước ngoài: C 1200 x R 615 x S 560 (mm).

– Kích thước trong: C 985 x R 485 x S 390 (mm)

– Khối lượng: 270kg

 

Kích thước ngoài: C 1390 x R 760 x S 670 (mm).

– Kích thước trong: C1176 x R 630 x S 500 (mm)

– Khối lượng: 360 kg

–Kích thước ngoài: C 1390 x R 760 x S 670 (mm).

– Kích thước trong: C1176 x R 630 x S 500 (mm)

– Khối lượng: 360 kg

 

– Kích thước ngoài: C 1390 x R 760 x S 670 (mm).

– Kích thước trong: C1176 x R 630 x S 500 (mm)

– Khối lượng: 360 kg

– Kích thước ngoài: C 1390 x R 760 x S 670 (mm).

– Kích thước trong: C1176 x R 630 x S 500 (mm)

– Khối lượng: 360 kg