Kích thước ngoài: H370 x W470 x D400
Kích thước trong: H250 x W365 x D250
Khối lượng: 55kg

Kích thước ngoài: H520 x W430 x D520mm
Kích thước trong: H390 x W320 x D320mm
Khối lương: 90 kg

Trọng lượng: 90 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: H520 x W430 x D520

Kích thước trong: H390 x W320 x D320

Trọng lượng: 120 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: H630 x W500 x D540

Kích thước trong: H415 x W360 x D320

Kích thước ngoài:570 x 450 x 450
Kích thước trong:398 x 348 x 367
Khối lượng: 110 kg

 

Trọng lượng: 95 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: C 590 x R 420 x S 480

Kích thước trong: C 415 x R 300 x S 320

Kích thước ngoài:718 x 527 x 502
Kích thước trong:546 x 426 x 419
Khối lượng: 150 kg

Trọng lượng: 135 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: C 695 x R 480 x S 500

Kích thước trong: C 490 x R 360 x S 355

Trọng lượng: 210kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  C 1000 x R 600 x S 500

Kích thước trong: C 785 x R 470 x S 355 

Trọng lượng: 270kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: C 1200 x R 615 x S 560

Kích thước trong: C 985 x R 485 x S 390